15 Şubat 2016 Pazartesi

Genel Bilgi


 

2015-16 Bahar Yarıyılı 2015-16 Spring Semester
MIMB302 Tasarım Stüdyosu 6 ARCH302 Design Studio 6


Sürdürülebilir Kentsel Yenileme  

Sustainable Urban Regeneration 

 
 
Proje Konusu

Sürdürülebilir Kentsel Yenileme olarak belirlenen proje konusu kapsamında, İstanbul için üretilen kentsel politikaların güçlü ayaklarından biri olan ‘kentsel dönüşüm’ adı altındaki güncel uygulamaların karşısında, eleştirel okuma ve üretimlerin yapılacağı ve yeni sosyal ve mekansal stratejilerin geliştirileceği bir tasarım süreci hedeflenmektedir. Bu süreçte sürdürülebilirlik olgusunu sosyal, ekonomik ve çevresel anlamda kavramak önemlidir. 
Öğrencilerden; belirlenen çalışma alanlarından biri için sürdürülebilirlik odağında alternatif bir -kentsel yenileme- süreci kurgulamaları, program ve mimari proje önerisi getirme- leri beklenmektedir. 


Amaç ve Yöntem

Projenin amacı, öğrencilerin günümüzde kullanılan anlamıyla ‘kentsel dönüşüm’ kavramını sorgulamaları; dönüşümü fiziksel, sosyal, toplumsal, kültürel, ekonomik yönleri ile ele alarak, seçilen proje alanı için daha sürdürülebilir, alternatif  tasarım/planlama yöntemleri geliştirmeleri; bu bağlamda kurgulayacakları senaryo ve program ile kent dokusu içinde bir mimari tasarım projesi geliştirmeleridir.
Yarıyıl boyunca öğrencilerin araştırarak, okuyarak, tartışarak, gezerek, eleştirerek keşfetmeyi denemeleri ve arkadaşlarının keşif süreçlerine katkıda bulunmaları önemlidir. 


Tasarım İlkeleri / Beklenenler

*Kent okumaları: sosyo-mekansal ilişkiler, gündelik yaşam biçimleri ve mevcut mekansal pratikler. *Kent bağlamında: kullanıcılar, kullanıcı gereksinimleri ve teknolojik girdilerin değişimi düşünülerek sürdürülebilir tasarım önerileri; sosyal, yapılı ve doğal çevre ile ilişkili program geliştirme. *Kent ölçeğinden mekan ölçeğine tasarım: Konu kapsamında tasarım ve planlama yöntemi geliştirme; mekanlar arası ilişki ve teknik, sosyal, psikolojik anlamda mekan oluşturma kabulleri. *Farklı ölçeklerde çalışma maketleri ile tasarımın geliştirilmesi. *Mimari çizimlerde ölçeğin gerektirdiği olgunlukta çizim tekniği ve alternatif temsil biçimleri arayışı.
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder